...

Gruntas Prymer A

Vieno komponento vandens pagrindo dulkes surišantis gruntas.

Pagamintas iš nano technologija paremtos dispersijos, kuri garantuoja  gerą įsiskverbimą į esantį pagrindą ( net esant blogai absorbcijai).

Tinkamas anhidrito ir šildomam pagrindui gruntuoti. Tinkamas ir 2 komponentų reaktyviniams klijams.

Sutvirtina ir konsoliduoją pagrindą.

Kaina

Product Enquiry

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.